جت پرینتر ایماژ

 انواع مدل های جت پرینتر ایماژ

شرکت ایماژ ، جت پرینترهای صنعتی خود را در قالب ریز نگار و درشت نگار ارائه میکند که هر کدام از این دستگاه ها در مدل های مختلف و در سال های مختلفی تولید شده اند که کارکرد آنها از نظر کلی یکی میباشد اما بعضی از آنها در نرم افزار و برخی در سیستم هیدرولیک و برخی دیگر در سیستم الکترونیک شان تغییراتی داشته اند

شرکت شینا صنعت پارس

روی مدل های جت پرینتر ایماژ کلیک کنید

جت پرینتر ایماژ مدل 9028

جت پرینتر ایماژ مدل 9030

جت پرینتر ایماژ مدل 9040

جت پرینتر ایماژ مدل 9042

جت پرینتر ایماژ مدل 9410

جت پرینتر ایماژ مدل 9450

s4+ جت پرینتر ایماژ مدل

..

بازگشت به صفحه اصلی

 

جت پرینتر ایماژ

جت پرینتر ایماژ

جت پرینتر ایماژ

جت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ

جت پرینتر ایماژ 

جت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژجت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ جت پرینتر ایماژ