میکاپ جت پرینتر

میکاپ جت پرینتر

میکاپ جت پرینتر چیست ؟

میکاپ محلولی است که برای کالیبراسیون دستگاه های صنعتی جت پرینتر استفاده میشود و وظیفه مخلوط شدن با جوهر اصلی برای متعادل کردن غلظت دستگاه جت پرینتر را دارد

شرکت شینا صنعت تامین کننده انواع میکاپ برای جت پرینترهای شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

تلفن:02166031256

02166055978

09120282595

..

.

بازگشت به صفحه اصلی

میکاپ جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت میکاپ قیمت مواد مصرفی میکاپ میکاپ دستگاه دومینو میکاپ دستگاه ایماژ

میکاپ دستگاه ایماج

میکاپ جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت میکاپ قیمت مواد مصرفی میکاپ میکاپ دستگاه دومینو میکاپ دستگاه ایماژ

میکاپ دستگاه ایماج

میکاپ جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت میکاپ قیمت مواد مصرفی میکاپ میکاپ دستگاه دومینو میکاپ دستگاه ایماژ

میکاپ دستگاه ایماج

میکاپ جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت میکاپ قیمت مواد مصرفی میکاپ میکاپ دستگاه دومینو میکاپ دستگاه ایماژ

میکاپ دستگاه ایماج

میکاپ جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت میکاپ قیمت مواد مصرفی میکاپ میکاپ دستگاه دومینو میکاپ دستگاه ایماژ

میکاپ دستگاه ایماج