واش برای جت پرینتر

واش جت پرینتر

محلول واش همانطور که از اسمش پیداست برای شستشوی هد در زمان های خاموش و روشن کردن دستگاه جت پرینتر بکار میرود

یکی از بیشترین مصارف محلول واش همین مورد است زیرا در دسته بندی حلال های بسیار قوی  قرار دارد و مخصوص رفع گرفتگی های جوهر جت پرینتر ساخته شده است

.

بازگشت به صفحه اصلی

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج

واش دستگاه ایماج

واش جت پرینتر میکاپ پرینترهای صنعتی قیمت واش قیمت مواد مصرفی واش واش دستگاه دومینو واش دستگاه ایماژ

واش دستگاه ایماج